Kişisel Verilerin İşlenmesi

2016/679

sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (“GVKY”) uygun olarak, bu Onay

Formunun içeriğini okuduğumu ve anladığımı beyan ederim. Kişisel

bilgilerimin (hassas kişisel bilgiler de dahil olmak üzere) Gizlilik

Bildirimi’nde belirtilen tüzel kişi ve/veya bağlı kuruluşları

(“Kontrolör”) tarafından GVKY’a, Kontrolörün linkte yer alan gizlilik

bildirimine (“Gizlilik Bildirimi”) ve kişisel verilerin korunması için

yürürlükte olan ilgili diğer tüm mevzuata tamamen uygun olarak

işleneceğini kabul ediyorum.

GVKY,kişisel

 verilerin işlenmesi ve kişisel verilerin serbest dolaşımı ile ilgili

 kurallar hususunda, gerçek kişilerin korunması ile ilgili kuralları

 belirler. Gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle de

 kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarını korur. Dürüstlük, kanuna

 uygunluk ve şeffaflık ilkeleri temelinde, kişisel verileriniz sadece bu

 amaçlarla ve Gizlilik Bildirimi ile uyumlu olacak şekilde toplanır,

 işlenir ve aktarılır.

 

Kişisel verilerimin geçici,

     sabit veya sürekli iş ve istihdam

 olanakları sağlama amacıyla; mevcut

     pozisyonlar ile ilgili uyarı göndermek

amacıyla; bireysel gelişim ve     kariyer

planlarının değerlendirilmesi için profillerin ve mesleki

     becerilerin değerlendirilmesi

(otomatik araçlar dahil) amacıyla; ve eğitim     ve

 değerlendirme kurslarına katılım ve katılım amacıyla (Gizlilik

      Bilidirmi’nde daha ayrıntılı olarak

açıklandığı gibi) işlenmesine ilişkin

     olarak;

Kişisel bilgilerimin faks,

     e-posta, sms ve mms aracılığıyla,

 (Gizlilik Bildirimi’nde daha ayrıntılı

     olarak açıklandığı şekilde)

  yürütülen interaktif iletişim, Pazar

     anketleri ve istatistiksel çalışmalar

dahil olmak üzere pazarlama     faaliyetlerinin

ve ticari iletişimin tanıtımı amacıyla işlenmesine ilişkin

     olarak;

Hassas verilerimin yalnızca

     kaçınılmaz bir şekilde gerekli olduğu

durumlarda ve Gizlilik Bildirimi’nde     daha

ayrıntılı olarak açıklanan amaçlar için işlenmesine ilişkin olarak;

     kişisel verilerin korunması için

yürürlükte olan ilgili diğer tüm mevzuata

      tamamen uygun olarak işleneceğini

kabul ediyorum.